Nepali Movie – Parkhi Rakha Hai

Nepali Movie July 4, 2012 0

Parkhirakha Hai
Nepali Movie : Parkhirakha Hai
Casts : Mukesh Dhakal, Dil Shrestha, Sanchita Luitel, Melina Manandhar, Nistez Niroula, Surbir Pandit, Bidya Karki etc.

Watch Full Nepali Movie Parkhirakha Hai online.

Leave A Response »